Vrátenie tovaru

Úvod Dodanie tovaruVrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy + formulár

 


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:


a) vyplnením formuláru na odstúpenie od zmluvy na spodku tejto stránky.

 

b) alebo zaslaním emailu na adresu vachysport@gmail.com


c) alebo listom zaslaným poštou na adresu


Vachy Sport s.r.o.

Národné tenisové centrum

Príkopova 6

83103 Bratislava

 

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Príloha

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 dní. Vachysport.sk
Pre odstúpenie od zmluvy do 14 dní vyplňte prosím nasledujúci formulár:

znakov do konca.
Vachy Sport s.r.o. Mamateyova 28 985103 Bratislava-Petržalka IČO: 52195244 DIČ: 2120929987 IČ DPH: SK2120929987
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro. vl. č. 134931/B
antiSpam [nový kód]