Kontakt

Úvod Kontakt

PREVÁDZKUJE:


Vachy Sport s.r.o.

Mamateyova 28

985103 Bratislava-Petržalka

IČO: 52195244

DIČ: 2120929987

IČ DPH: SK2120929987

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I. odd. Sro. vl. č. 134931/B

 

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:


Banka: Fio banka, a.s.

IBAN: SK3283300000002501638538

Názov účtu: Vachy sport s.r.o.

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:


Vachy sport s.r.o.

Národné tenisové centrum

Príkopova 6

831 03 Bratislava

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]